Status for norsk økonomi

Tirsdag i forrige uke ble det fremlagt en rekke viktige tall for norsk økonomi. Derfor avholdt Moss Industri- og Næringsforening et av sine faste medlemsmøter hvor Handelsbankens anerkjente seniorøkonom Marius Gonsholt Hov dele sine analyser med et ytterst lydhørt publikum.

Vi kommer ikke unna det faktum at hendelsene i verden kommer tettere på oss. Nesten enhver virksomhet, også her i Moss, påvirkes av det som skjer i EU, Kina og USA. Oljepris, internasjonale renter og politisk usikkerhet påvirker oss kanskje i større grad enn lokale hendelser og vedtak. Vi har alltid hatt slike effekter, men tempoet og størrelsen på utslagene har bare økt med en stadig mer sammenvevd verden. Nettopp derfor er kunnskap om internasjonale forhold og forståelse for sammenhengene helt avgjørende for den som skal ta lokale beslutninger.

Bakteppet for seniorøkonomens analyse var de mange nye utfordringene som er kommet de senere årene. Det er nok å nevne amerikansk proteksjonisme, en truende handelskrig, Brexit og gjeldsutfordringer i en rekke land. Som vanlig ser det meste bedre ut her hjemme, men det store spørsmålet er fortsatt i hvilken grad brå endringer internasjonalt vil påvirke norsk økonomi.

Et tema som ble belyst er at ledigheten som måles i arbeidsmarkedet, ikke går ned til tross for at stadig flere kommer i arbeid. Det viser seg at det gode arbeidsmarkedet vi nå har, motiverer stadig flere til å melde seg som arbeidssøkere. Dette betyr at den skjulte arbeidsledighet, i form av potensielle arbeidssøker som har «gitt opp», reduseres. Dette er svært gode nyheter for både for samfunnet og de som kan se lysere på muligheten for å komme ut av langtidsledighet i dagens sterke arbeidsmarked.

Folk flest har god evne til å fange opp denne mengden av signaler uten nødvendigvis å kunne gjennomføre grundige formelle analyser. Det er derfor et varsel når målinger av folks tro på fremtiden viser mindre optimisme. Det er overraskende på bakgrunn av gode tider i Norge med høy oljepris og lave renter, men forståelig på bakgrunn av den internasjonale situasjon.

For de som husker utfordringene med å løse ligninger med flere ukjente på skolen, er sammenligningen med dagens internasjonale situasjon nærliggende. Det er flere ukjente størrelser enn sikre begrensninger, – og dermed mange ulike svar.

You might be interested in …