Statsbudsjettet og Moss

Statsbudsjettet og Moss

Så er det tid igjen for budsjettforhandlinger på Stortinget. Om vi ser bort fra ulike maktpolitiske ambisjoner som kan gi noen endringer, er det all grunn til å tro at vi i 2019 vil leve med et budsjett som i all hovedsak ligner det som nå er foreslått. Realiteten er jo at det aller meste av et slikt budsjett er faste utgifter til skoler, sykehus, lønninger, pensjoner og driftsutgifter som ikke kan endres veldig mye fra ett år til et annet. I et langt perspektiv vil mye kunne endres, men når vi nå står på tampen av 2018 og lurer på hva 2019 vil bringe, er det strengt tatt ikke så mye å bekymre seg over eller å håpe på.

Lokalt i Moss er det verd å notere at Regjeringen, som forventet, foreslår å bevilge drøyt én milliard kroner til videre bygging av jernbanen på strekningen Sandbukta – Moss – Såstad. Prosjektet, som for lengst er vedtatt og så smått påbegynt, omfatter nytt dobbeltspor gjennom Moss sentrum og ikke minst den nye Moss stasjon. Det er dermed ingen vei tilbake, og dermed vil budsjettene i årene som kommer gi ytterligere finansiering frem til det nye dobbeltsporet kan tas i bruk i desember 2024. Statsbudsjettet holder med andre ord hva som er lovet og vedtatt tidligere. Foruten å gi en endelig løsning på jernbaneproblemene i regionen, gir dette ytterligere muligheter for oppdrag for lokale bedrifter. Den bevilgede milliarden betyr nemlig en kraftig opptrapping av aktiviteten i 2019.

Bevilgninger til forsvaret er også en viktig sak for Moss / Rygge. Så langt budsjettforslaget kan forstås, legges det opp til fortsatt helikopterberedskap på Rygge med aktivitet knyttet til politi og spesialstyrker. Det er også budsjettert med flytting av programmeringssenteret for teknisk utvikling av kontroll- og varslingssystemet fra Mågerø til Rygge. Alt av penger i budsjettet til Rygge flystasjon bør være positive nyheter i arbeidet med fortsatt og økt aktivitet på flyplassen. – Aktivitet skaper aktivitet.

Endringene av lønninger, skatter, renter og inflasjon vil nok være det viktigste for de aller fleste. Men så lenge vi ikke utsettes for sterk ytre påvirkning gjennom hendelser ute i verden, er det all grunn til å se frem til et 2019 med stabil og god utvikling.