Trekantmodellen – en effektiv innovasjonsmodell for forsvarssektoren

Trekantmodellen – en effektiv innovasjonsmodell for forsvarssektoren

Hanne Bjørk, FFI, Forsvarets, Forskningsinstitutt

De fremmøtte fikk et supert og et meget interessant foredrag med Hanne Bjørk, Forskningsdirektør Forsvarets forskningsinstitutt på Refsnes Gods i går kveld.

I januar 2018 fikk hun ansvaret for å bygge opp en egen forskningsavdeling for Innovasjon og industriutvikling ved FFI. Oppdraget er å øke innovasjonsevnen i forsvarssektoren og ved FFI ved å videreutvikle innovasjonsmodellen i forsvarssektoren. Avdelingen skal spesielt legge til rette for å utvikle materiell og konsepter for Forsvaret raskere og billigere basert på å ta i bruk tilgjengelig teknologi. For å lykkes med dette skal avdelingen utvikle laboratoriefasiliteter, metodikk og kompetanse på tidlig fase test og eksperimentering som et virkemiddel for å understøtte hurtige innovasjonsløp. FFI skal utvide samarbeidet med ulike industriaktører og kompetansemiljøer sivilt som kan ha interessant teknologi for Forsvaret, og videreutvikle samarbeidsmodellene mellom operative brukermiljøer, industri og forskningsmiljøer.

Les hennes presentasjon her:

Trekantmodellen ØNF 16.10.18