Fremtidens industri i Moss

Fremtidens industri i Moss

Et stort internasjonalt oppkjøpsfond har overtatt den tradisjonsrike klesprodusenten Dahle of Norway, kjent for strikket motetøy i den høyere prisklasse. Slike oppkjøpsfond, eller Private Equity forvaltere, har som arbeidsmetode å kjøpe opp bedrifter og gjennomføre endringer for å bedre lønnsomheten. Etter reorganiseringer, sterk satsning på salg og tøffe kostnadskutt blir gjerne bedriften solgt videre, – ofte med solid fortjeneste.

Flere tradisjonsrike Mosse-bedrifter har vært utsatt for tøff behandling av slike fond gjennom de seneste 10-årene, og flere er blitt flagget ut til Kina og andre land med lavere kostnader. Dette har i noen tilfeller vært uunngåelig, men noen ganger har slike løsninger vært drevet frem av utålmodige eiere, manglende kompetanse og ikke minst en for svak lokal eiermessig forankring. Det lokale arbeidsmarked har uansett vært taperen.

Den sterke merkevaren Dahle of Norway har for lenge siden flyttet produksjonen til Kina. De nye eierne kan med andre ord ikke klemme mer ut av selskapet ved å flytte produksjonen til lavkostland. Til allmenn forundring har oppkjøpsfondet, som har overtatt bedriften, annonsert at produksjonen skal flagges hjem, – altså tilbake til Norge. Dette skal gjøres samtidig som man vil gjøre seg sterkere gjeldende i det voksende kinesiske marked for vintersportsutstyr og klær. Man kan trygt si at budskapet er overraskende!

Det ligger flere fornuftige vurderinger bak dette. En er at lønnskostnadene i Kina stadig øker slik at forskjellen til Norge er blitt mindre. Vi snakker ikke da bare om timelønnen, men også om produktivitet, stabilitet og arbeidsfolks kompetanse i videste forstand. Den andre viktige faktoren er automatisering og robotisering. Dette gjør at lønnskostnadene vil utgjøre en mindre andel av produktets kostnad. Dermed blir det også færre ansatte, men sett fra et norsk ståsted vil det likevel være et stort pluss siden alternativet er ingen arbeidsplasser.

Det som nå skjer sender lett tankene tilbake til vår lokale industri. De samme oppkjøpsfondene som i sin tid flyttet Helly Hansens produksjon fra Moss til Asia, er nå i gang med å flytte lignende virksomheter fra Asia til Norge. Det interessante spørsmål er, helt enkelt, om noe kan gjøres for å ta tilbake litt av det byen vår har tapt til lavkostlandene og på nytt etablere levedyktige industriarbeidsplasser i Moss. Noen tar kanskje utfordringen?