AniCura Dyrehospiltal – en god gründerhistorie

AniCura Dyrehospiltal – en god gründerhistorie

Gjennom 32 år har Ruth Anne Aas og Halldor Matre Skålnes gjort en lang og imponerende reise fra Jeløy Dyreklinikk på Nordre Jeløy til et stort og moderne dyrehospital på Høyda. Det har vært mange år med lange dager og mye arbeid. Ved siden av langsiktighet og hardt arbeid har strategien åpenbart vært å satse på personlig tilstedeværelse, høy kvalitet og et svært solid renommé som strekker seg over store deler av landet.

Drivkraften for de fleste veterinærer er interesse og omsorg for dyr. Det er sannsynligvis ikke mulig å drive et dyrehospital uten et slikt engasjement i bunnen. Det som gjør at dette også er en helt usedvanlig god gründerhistorie, er at Ruth Anne og Halldor har evnet å kombinere sitt sterke faglige engasjement for dyr med evnen til å bygge opp en stor, kompleks og solid bedrift og arbeidsplass.

Alle som har prøvd, vet hvor krevende det er å bygge opp sin egen bedrift. Det betyr risiko, offentlige krav, arbeidsgiveransvar og et virvar av snubletråder. Man må i praksis sette seg selv i bakre rekke og prioritere alle de som kan stille krav. Kun gleden ved å lykkes kan rettferdiggjøre det som må forsakes og tåles.

For de fleste av oss er AniCura Dyrehospital først og fremst et flott tilbud til kjæledyrene. Det er et godt og kortreist tilbud som er svært høyt verdsatt, men det er samtidig en viktig del av et omfattende og mangfoldig næringsliv. Som lokal bedrift skaper den ringvirkninger i øvrige bedrifter gjennom kjøp av ulike tjenester. Bedriften er også en viktig komplettering av regionens tilbud av arbeidsplasser. For de som drømmer om å jobbe med dyr og vil utdanne seg i den retningen, er det viktig å vite at det finnes en stor, ledende og solid bedrift som også i fremtiden vil søke etter nye arbeidstagere.

Med tilknytningen til AniCura-kjeden har eierne av Jeløy Dyreklinikk vist at de følger med i trendene i markedet. De har lagt seg i forkant av en konsolidering som har truffet nesten alle bransjer. Mange familiedrevne virksomheter utsettes dessverre for en utvikling som følger eiernes alder og livsfase. Det som her er gjort er en forbilledlig måte å vise samfunnsansvar og spesielt et eieransvar overfor virksomhetens ansatte og kunder.

Det er med andre ord ikke bare hunder og katter som kan glede seg over det engasjement og den klokskap som er vist i denne bedriften. Gratulerer!