Moss havn og fremtidig styring

Moss havn og fremtidig styring

Med ny kommune får vi også en ny og viktig debatt om organisering av de mange kommunale aktiviteter og tjenester som skal leveres. Det meste er forholdsvis åpenbare prosesser hvor utnyttelse av stordriftsfordeler og samlet kompetanse vil være den positive drivkraft. For Moss havn er det ingen slike aspekter. Havnen ligger i «gamle» Moss og har ingen tilsvarende virksomhet i Rygge. Etablering av den nye kommunen frister selvsagt likevel enkelte til å debattere havnen på nytt.

I følge Moss og Rygge Venstres hjemmeside vil ikke partiet at den nye kommunen skal etablere «et eget foretak som kun prioriterer havnevirksomhet fremfor kommunens øvrige virksomhet». Venstre vil sette Moss havn inn i en byutviklingssammenheng og vil ha en mer direkte styring på havnens prioriteringer. Dette må sees i sammenheng med at nettopp Venstre, på tross av de velkjente miljøfordelene med sjøveis transport, ønsker å bli kvitt mest mulig av havneaktiviteten.

Byutvikling er et ansvar som har ligget på politikerne hele tiden. Det som er betenkelig er at man vil frata havnen status som et selvstendig foretak og gjøre den til en kommunal etat. Det kan være besnærende å sikre seg sterkere innflytelse på havnens drift. Det må bygge på en sterk tro på at kommunepolitikerne ser en helhet og evner å ivareta alle interesser på best mulig måte. Det er vi på sett og vis tvunget til å stole på når det gjelder kommunens tjenesteproduksjon overfor sine innbyggere. Det som imidlertid skiller havnedrift fra eksempelvis snøbrøyting og hjemmehjelp, er at en havn i liten grad har byens innbyggere (velgere) som kunder. Moss havn skal ikke betjene lokale velgere, men transportkunder som er avhengig av forutsigelighet og konkurransedyktighet. En slik frikobling mellom myndighet og ansvar fører aldri noe godt med seg.

Venstre ønsker å kvitte seg med mest mulig av havnevirksomheten i Moss ved å reservere havnen til å betjene det lokale næringsliv. Det må være lov å minne om at de 5-600 mossinger som er ansatt i logistikknæringen i Vestby og Våler, også er stemmeberettigede mosseborgere. Det vil også mange av de 300 nye ansatte ved Europris nye anlegg på Vanem være. Det blir også spennende å få lære hvordan man reserverer en havn til enkelte brukere.

For nærings- og arbeidsliv er det ingen grunn til å glede seg over Venstres ønsker. En generell debatt om kommunal eierskapsutøvelse er derimot absolutt på sin plass.