Når nok er nok

Bygging av den nye jernbanen gjennom Moss sentrum er godt i gang. Forberedende arbeider har pågått i lang tid og vi ser allerede fysiske spor av prosjektet. Det er vel ingen i dag, som på fullt alvor, tror på en ny trasé, enten man har vært tilhenger eller motstander av den valgte løsning.

Moss Industri- og Næringsforening, i likhet med gårdeierne i sentrum, gikk tidlig inn for å få vurdert Basartaket som en attraktiv plassering av den nye jernbanestasjonen. Det er mange gode grunner til at vi ikke nådde frem med vårt primære ønske. Da var det to muligheter; enten å fortsette kampen for en løsning som ikke var realistisk, eller bruke kreftene på å fremme et forslag som var realistisk. Fremfor å la det gå prestisje i et standpunkt valgte vi etter grundig overveielse å legge vårt eget alternativ til side og støtte opp om den jernbaneløsning som nå er vedtatt og påbegynt. Den valgte løsning har både sterke og svake sider, men det avgjørende var først og fremst at den er realistisk, finansiert og at den har en endelig dato for ferdigstillelse.

Lokalpolitikk dreier seg oftest om kompromisser. Det betyr at minst én av partene, oftest begge, føler at man har tapt en sak. Det er lov å markere misnøye med resultatet, men det er en grense for hvor langt det er konstruktivt å gå i sine markeringer av misnøye.

Byens politikere, under ledelse av tidligere og nåværende ordførere, har stått i første linje i striden om jernbaneløsning. De har vært åpne og inkluderende, men samtidig tydelige og forutsigelige. De har med andre ord gjort det som er jobben for toppolitikerne våre. De må være forberedt på støy, men det må likevel være grenser for hva man skal måtte tåle av pågang og regelrett utskjelling fra meningsmotstandere.

De mest innbitte motstanderne av den valgte løsning lover å fortsette kampen også etter at den er tapt. Vi kan sette mye på konto for «sorgarbeid», men det er vanskelig å se annen motivasjon bak dette enn ønsket om å fremme eget kandidatur til det kommende kommunevalg. Dette er jo en litt eiendommelig situasjon. Det eneste som med sikkerhet kan sies å ikke bli en sak for det nye bystyret, er valg av jernbanetrasé!

Mulige fremtidige bystyrekandidater kvalifiserer seg nok best ved å fortelle hvordan de vil bidra konstruktivt til den videre utvikling av byen vår.

You might be interested in …

Industri 4.0

PR i byens industri