Netthandel og Moss sentrum

Netthandel og Moss sentrum

Det er ikke så mye i det ferske statsbudsjettet man kan henge seg opp i, kanskje med unntak av fjerningen av momsfritaket vi har hatt for kjøp fra utlandet opp til 350 kroner. Dette er en lettelse for mange norske virksomheter som har vært utsatt for dårligere konkurransevilkår enn utenlandske nettbutikker. Det er imidlertid farlig å tro at dette vil redde de tradisjonelle butikkene.

Ny statistikk viser nemlig en voldsom vekst i netthandelen. Norden hadde i tredje kvartal hele 48 prosent økning ifølge CRM-leverandøren Salesforce. Det plasserer oss foran Canada og USA i vekst. Et annet tydelig tegn på problemene for varehandelen er konkursene i amerikanske kjøpesenterkjeder. Sist ut er 125 år gamle Sears med 68.000 ansatte.

Butikkhandelen er åpenbart i startfasen av en omveltning som vil påvirke oss også i Moss. Vi har slitt med ledige lokaler i årevis, etter overetablering av kjøpesentra både i sentrum og i randsonen rundt. Da optimismen rådet som mest, var det håp om at byens vekst ville løse dette gjennom økt etterspørsel og nye butikketableringer i de tomme lokalene. Optimismen og troen på befolkningsvekst er minst like stor i dag, og mer velbegrunnet, men konkurransen fra netthandelen er en ny utfordring.

I dag er det derfor vanskelig å tro på at Moss sentrum skal oppleve fulle butikklokaler og økende handel. Både butikker og store deler av den publikumsrettede tjenesteyting er under press; ikke lenger fra omkringliggende kjøpesentra, men fra en økende netthandel. Overkapasiteten i butikklokaler er derfor ikke forbigående. Thon og Amfi tar konsekvensen av dette og vil erstatte store deler av Amfi-senteret med boliger. Dette virker som et svært klokt tiltak, som vil gi bedre balanse i sentrumsgatene. Vi har også spesialforretninger som driver så godt at de tiltrekker kjøpere langt utenfor Moss, og som har gjort nettet til en styrke fremfor en trussel. Urmaker B. Andresen, med snart 100 års historie, er et godt eksempel på dette. Slike aktører har overlevelsesevne, men det er dessverre altfor få av deres kaliber.

Det åpenbare spørsmål er da hva vi skal bruke Moss sentrum til. Vi må se hva som kan gjøre et bysentrum attraktivt. Varehandel er ikke unikt for et bysentrum. Sentrums unike fortrinn er å være møteplass, kulturarena og tjenestetilbyder. Moss sentrum må fortsette å utvikle seg med de gode spesialbutikkene, men de største mulighetene for å lykkes ligger i bedre tilbud av kulturopplevelser, uteliv og et bredt tilbud av møteplasser for alle alders- og interessegrupper.