Om å gå av med umiddelbar virkning

Om å gå av med umiddelbar virkning

Nylig ble lederen for en av byens mest ekspansive IT-selskaper, View Software, takket av etter å ha ledet selskapet i ti år; først gjennom en svært krevende og turbulent periode og deretter mange år med god lønnsomhet og kraftig vekst. Selskapet har, takket være iherdig innsats og lokal risikovillig kapital, bygget seg opp til å være blant de ledende innen sitt fagområde. Dette har gitt lokale ringvirkninger i form av flere sikre og gode kompetansearbeidsplasser. Selskapet har med lokal ledelse og eiertilknytning bygget opp en landsdekkende virksomhet.

Ti år er svært lang tid i en slik topplederjobb. Det finnes få eksempler på at en leder holder det gående gjennom så mange år i et selskap preget av omstilling, oppkjøpsaktiviteter og kapitalutvidelser, og på veien fra et lite, lokalt og oversiktlig selskap til en kompleks landsomfattende organisasjon. Et selskap underlagt god eierstyring vil alltid ha suksesjonsplaner (etterfølgere) med interne kandidater til å løfte selskapet til neste nivå. Når den krevende gründerfasen er tilbakelagt skal det bygges en annen type organisasjon med vekt på industrialisering. Det har ligget i kortene fra første dag også i dette selskapet.

View Softwares aktivitet i Moss innfrir de mange fromme ønsker om lokal forankring av ledelse og eierskap, kompetansearbeidsplasser, bærekraft og vekstmuligheter. Hva er det da som får Moss Avis til å omtale saken under den tendensiøse overskriften «Går av som sjef med umiddelbar virkning»? Det finnes bare to mulig svar på dette; enten kunnskapsløshet eller en sterk trang til å skape grunnløs negativitet. Det er ikke godt å si hva som er verst. Den lokale næringslivsjournalistikken har vært preget av begge deler i altfor lang tid. Med sin vinkling skaper avisen et inntrykk av en dramatikk som det ikke er grunnlag for.

Dette er ingen stor sak, men den føyer seg inn i rekken av negativ dramaturgi ved lederskifter, nedbemanninger, konkurser og annet som er ganske vanlig i næringslivet. Kritisk presse er bra for næringslivet på samme måte som for øvrige deler av samfunnet. Pressedekning må imidlertid bygges på kunnskap, kompetanse og objektivitet. Det motsatte gjør byen mest interessant for ansiktsløse og kortsiktige aktører.

(For god ordens skyld gjøres det oppmerksom på at undertegnedes familie er medeier i det aktuelle selskap.)