Widar Salbuvik gir seg etter seks år

Widar Salbuvik gir seg etter seks år

Foto/tekst: Paul Norberg, Moss Dagblad

Widar Salbuvik har vært leder i Moss Industri- og Næringsforening siden 2013. Tirsdag 14. mai ledet han sitt siste møte i foreningen.
Medlemmene i Moss Industri- og Næringsforening ble overrasket da Widar Salbuvik avsluttet et foreningsmøte 14. mai med å fortelle at det var hans siste møte som leder av foreningen. Han har ledet foreningen i seks år, og styret starter nå en prosess for å finne hans etterfølger.
215 debattinnlegg
– Jeg har deltatt på noen hundre møter, skrevet 215 debattinnlegg i ulike medier og har hatt gleden av å følge utviklingen til omkring 100 medlemsbedrifter i Mosseregionen. Vi har et fantastisk næringsliv i lokalmiljøet, og da tar jeg også med resten av Østfold. Men nyheter og omtaler av bedrifter og næringsliv er dessverre underkommunisert i mediene, sa Salbuvik. Han understreket også at han oppfattet regionens politikere som næringsvennlige, men han ønsket at flere av dem lærte seg mer om bedriftenes behov, slik at næringslivet kunne få forutsigbarhet og gode rammebetingelser. Æresmedlem i Moss Industri- og Næringsforening, Erik Mollatt, var rask framme til å takke Widar Salbuvik for lederskapet gjennom de siste seks årene.
Styreleder i Nysnø
Widar Salbuvik er i dag styreleder i det statlig eide selskapet Nysnø, som investerer i selskaper som skal løse klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Målet for Nysnø er å gi grobunn for ny, klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling.
I revidert statsbudsjett, som ble lagt fram tirsdag 14. mai, foreslo regjeringen å øke investeringsfondet Nysnø Klimainvesteringers kapitaltilførsel fra 400 til 500 millioner kroner. Når overføringen på 500 millioner kroner er inkludert, vil Nysnø ha fått tilført 725 millioner kroner fra regjeringen. Selskapet ble etablert i 2018.
På tirsdagens møte i Moss Industri- og Næringsforening var det administrerende direktør i Nysnø, Siri M. Kalvig, som var foredragsholder.