Medlemsmøte med generalforsamling 25. februar 2020

Medlemsmøte med generalforsamling 25. februar 2020

Det ble en interessant og lærerik ettermiddag og kveld for de mange fremmøtte på Hotell Refsnes Gods til årets generalforsamling og møte. Generalforsamlingen takket av styreformann Geir Hellum og styremedlemmer Laila Margrethe Torp og Erik Opperud, samt varamedlem Biørn Borge og nye styremedlemmer ble ønsket velkommen. Ny styreleder er nå Peter Mollatt og de nye styrelederne er Hilde Fløgstad, Dag Gløer Aarum. Som varamedlem har Erik Ølstad blitt valgt.

I medlemsmøtet:

Daglig leder Lars Gunnar Fledsberg orienterte om foreningens målsetninger og fanesaker for tiden fremover.

Se presentasjonen her:Lars Gunnar Fledsberg 250220
Ordfører Hanne Tollerød informerte om kommunesammenslåingen mellom Rygge og Moss og hvordan den nye kommunen er støttespiller for næringslivet.

Knut Vareiede, prosjektleder for Telemarksforskning og Lars Gunnar Fledsberg, daglig leder Moss Industri- og Næringsforening vil gav oss en presentasjon av foreløpige resultater fra en markedsundersøkelse som gjennomføres i forbindelse med pågående strategiprosess i foreningen.

Se presentasjonen her: Knut Vareide 250220
Daglig leder Yngvar Trandem vil gi en presentasjon av det arbeidet MNU gjør informerte litt om prosessen for ny strategisk næringsplan for Mosseregionen.

Se presentasjonen her:Yngvar Trandem 250220

Årsrapporten for 2019 og protokollen for generalforsamlingen finner du nedenfor:

Årsrapport 2019

Protokoll_Generalforsamling_MIN_2020 signert