Invitasjon til nettmøte om koronatiltak for næringslivet

Det er tøffe tider for de fleste bedrifter nå.

E24 kartlegger fortløpende hvilke norske bedrifter som må permittere sine ansatte, eller har varslet at de kan komme til å måtte gjøre det. Tall for Moss Kommune viser nå at hele 21 av 33 bedrifter som ha svart oppgir at de må permittere. Jeg gjør oppmerksom på at svarprosenten er såpass lav som 3%. For mer informasjon, se her.

Ifølge en fersk undersøkelse fra NHO har 22 av 56 bedrifter som har svart i Moss planer om å gjennomføre oppsigelser den nærmeste tiden. For mer informasjon se her

Jeg skal ikke ta mye av din tid, men sender nå denne e-posten for å informere at vi i MIN følger med på alle tiltak for bedrifter som iverksettes av myndighetene, og at vi er tilgjengelig for alle våre medlemmer dersom det skulle være noe vi kan bidra med. Her er en oversikt over de viktigste tiltakene:

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter

Gjenopprette Statens obligasjonsfond – tiltak rettet mot større norske selskaper

Utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper

Utsatt innbetaling av første termin forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Bevilgning til bedriftsintern opplæring

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Permitteringer og dagpenger

Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norges samlede rammer på sju milliarder

Tiltak for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken

 

Du som medlem kan alltid kontakte oss via mail eller telefon. Men for å senke terskelen ytterligere, vil vi nå invitere til et digitalt møte hvor du kan sende inn dine spørsmål. Våre eksperter står klare til å svare på hvordan koronaviruset påvirker din arbeidssituasjon eller din bedrift.

Det digitale møtet finner sted på Facebook, på mandag 30.3, fra kl. 11-12.

Dette ekspertpanelet vil besvare spørsmål som kommer inn:

Nina Solli, Regionsdirektør NHO Viken Oslo, Morten Evensen, Revisor/ Partner PWC, Trine Agathe Lorentzen, Advokat MNA/ partner BDO, Katarina Kjellsen Gulin, leder NAV Moss og Lars Gunnar Fledsberg, Daglig leder MIN.

 

Ta vare på dere selv og de rundt dere i disse krevende tider 😊

You might be interested in …