Kompensasjonsordning for bedrifter

I dag den 17. april 2020 fra kl 09.00 – 10:00 arrangerte BDO i samarbeid med Moss Industri og Næringsforening, Fredrikstad Næringsforening og Sarpsborg Næringsforening et digitalt møte på Facebook, om den nye kompensasjonsordningen som forventes å åpne i dag.  I dette møtet fikk man en innføring, og mulighet til stille spørsmål til ekspertene.

Fra BDO deltok advokat/partner Trine A. Lorentzen, direktør og leder for RÅD Klaus Hansen og advokat Dan Henrik Kristiansen

Målet med “Kompensasjonsordning for bedrifter i økonomiske vanskeligheter” er å kompensere en andel av selskapets faste, “uunngåelige” kostnader i den perioden aktiviteten er redusert. I første omgang kan bedriftene søke om 80 % kompensasjon for 3 måneder, med mulighet for forlengelse.

Virksomheter som fikk aktivitetsforbud og måtte legge ned driften vil få en høyere kompensasjonsgrad på 90 %. Brudd på opplysningsplikten vil bli sanksjonert med hhv 30 og 60 % av mottatt tilskudd.

Søknadsprosessen vil bli digital. BDO sine eksperter har bred kompetanse knyttet til tilskudd og tilhørende rådgivning, og bisto med en gjennomgang av det foreslåtte regelverket.

Les presentasjonen her:

BDO Østfold Follo Kompensasjonsordning 17.04.20

 

You might be interested in …