Medlemsmøte den 29. sept Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen

Oppsummering av medlemsmøte den 29.09.
i Moss Industri- og Næringsforening

Tema:  Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen

Program

Kl 17.30 Hvordan har Kongsberg gruppen dekket sitt kompetansebehov gjennom å styrke samarbeidet mellom utdanningsaktørene og arbeidslivet? v/ Hans Petter Blokkum, konserndirektør for HR Kongsberg Gruppen

Kl 18.15 Hva sier NHO Kompetansebarometer om kompetansebehovet til bedriftene i Mosseregionen ? v/ Nina Solli, NHO Regionsdirektør for Oslo Viken

Kl 18.35 Informasjon om Viken Teknologiklynge 4.0 sitt etter- og videreutdanningsprogram v/ Hans Bjørn Paulsrud, daglig leder Viken teknologiklynge 4.0

Kl 18.55 Hva slags behov til kompetanse har bedriftene i Mosseregionen, og hvordan løse vi kompetansebehovet?

       o Heidi Solstad Svendsen, daglig leder SEW Eurodrive.

o Jon Ragnar Røed, daglig leder Eurofins.

o Hilde Fløgstad, Prosjektdirektør Contiga.

o Jon Tørmoen, Direktør bedriftsmarkedet Sparebank 1 Østfold Akershus.

Debatt med deltagere i salen

Kl 19.45 Avslutning

Oppsummering av presentasjonene

Hans Petter Blokkum, konserndirektør for HR Kongsberg Gruppen

 • Fagarbeideren kjernen i Kongsberg gruppen
 • Næringslivet lokalt har tatt ansvar for å dekke eget behov for fagarbeidere.
 • De har eget kompetansesenter og egne utdanningsinstitusjoner.
 • Det viktigste er å ha en strategisk tilnærming til kompetanseutvikling og med toppleder forankring.
 • Norsk Modell med involvering viktig og bra grunnplanke.
 • Må ha en felles innsats, kommune, fylke og næringsliv
 • Hvor skal vi, behovsavdekking og klare å holde det lange blikket.
 • Fagkompetanse form Kongsberg trenger bør ha det samme verdisett som de.
 • Stor sommerstudent program, samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner
 • Deler kunnskap med lokalt næringsliv. De har industrilederforum, topplederforum ..
 • Hvilket næringsunivers har dere i Moss?
 • Må ikke glemme etter/videreutdanning av dagens medarbeidere
 • Hva er det lokale industri/næringslivet behov, vi er gjensidig avhengige av hverandre
 • Kompetansesenter i Kongsberg er finansiert på egen hånd, av næringslivet selv
 • Det mest attraktive nå er Ingeniører med fagbrev bakgrunn.
 • Det er et ledelses dilemma mellom kortsiktig leveranse og langsiktig utvikling.
 • Det er for mange økonomer, fordi mange vet ikke etter videregående hva de skal gjøre. Da er økonomi, BI etc en planke.
 • Vi trenger flere fagarbeidere, ingeniører og teknisk kompetanse (digital)
 • Det er viktig å fremme verdien som ligger i fagkompetanse og ingeniørutdannelsen. Se presentasjonen her

Nina Solli, NHO Regionsdirektør for Oslo Viken

 • Bra MIN setter kompetanse på agenda
 • Skolen er næringslivets viktigste leverandør
 • Neste NHO kompetansebarometer kommer i febr-21
 • Det er stor forskjell mellom den kompetanse som tilbys og den som etterspørres.
 • 6 av 10 sier de ikke får ønsket kompetanse
 • For lite realfag kandidater, dvs fagarbeidere med fagbrev, ingeniører, tekniske fag.
 • Det må fokuseres mer på rett valg, på det som næringslivet trenger.
 • Vekstområder:
  • En grønn økonomi (biobasert, energi, sirkulær)
  • En digital økonomi
  • En tjenestebasert økonomi
  • En internasjonal økonomi.
 • Se presentasjon her:

Hans Bjørn Paulsrud, daglig leder Viken teknologiklynge 4.0

 • MNU/Viken gjorde en analyse blant sine medlemmer – Hva mangles av kompetanse?
 • Svaret på dette ble analysert og sjekket ut hvor slik kompetanse kan skaffes, og det viste seg at den var ikke mulig å fremskaffe.
 • Etablert i samarbeid med utdanningsinstitusjoner utdannelses løp i 3 moduler der ønsket kompetanse (etter/videreutdanning)kan skaffes.
 • Se presentasjon her:

You might be interested in …