Trafikkutfordinger i Mosseregionen

Det ble et informativt og engasjert medlemsmøte på Teams den 8. des. med temaet: Hvordan kan vi løse køproblematikken i Mosseregionen på kort og lang sikt til det beste for næringslivet og innbyggerne?

Vi fikk en status og videre planer når det gjelder utbygging av RV 19 v/ Trude Holter, Prosjektleder Statens Vegvesen.

Se presentasjon fra Statens Vegvesen her:

Elisabeth Bechman, Avdelingssjef for utbyggingsavdelingen rådsområde Samferdsel hos Viken Fylkeskommune, informerte om videre planer når det gjelder utbygging av fylkesveier.

Se presentasjon fra Viken Fylkeskommune her:

Prosjektleder for Miljøløftet i Moss, Helene Øvrelid, Presenterte handlingsplan for å avbøte trafikkutfordringene på RV 19 i påvente av ny RV 19.

Se presentasjonen fra Miljøløftet i Moss her:

I panelet satt: Yngvar Sommerstad, daglig leder i Moss Gårdeierforening. Helene Øvrelid, Prosjektleder for Miljøløftet i Moss og Jyar Dara fra Sweco Norge, tidligere prosjektleder i Statens Vegvesen.

You might be interested in …