Prosessen rundt stenging av Fjordveien – Næringslivet må også bli hørt.

fjordveien

Som medlem av Moss Industri- og Næringsforening ønsker vi at du skal vite at MIN er veldig opptatt av prosessen mht. en eventuell stenging av Fjordveien. Vi oppfatter det slik at flere av våre medlemsbedrifter vil på en eller annen måte bli direkte påvirket av en stengning av Fjordveien. Vi har som første aktivitet sendt ut følgende faktagrunnlag og kommentarer til politiske partier og til sentrale folk i administrasjonen i Moss. Dette vil bli fulgt opp fremover: 

En enkel runde i «Purehelp» viser at det er 75 selskaper på Jeløya med over 1MNOK i omsetning og de har 130 ansatte og står for en verdiskapning på 3,4Mld kr. Dette er store tall og personer involvert i beslutningen om stenging må kjenne til dette.  Det er flere enn profilerte Aker Solutions og Wärtsila å kjenne til. I tillegg vil nok sentrumsbaserte selskaper også merke det om Fjordveien stenges. Iflg. Purehelp igjen, så snakker vi om 120 selskaper med 1500 ansatte og en verdiskapning på 2,5Mld kr ved sentrumsbaserte selskaper.

MIN er opptatt av at næringslivet blir hørt, at vi blir hensyntatt i løsningene og beslutningene. Vi kan ikke akseptere at Fjordveien stenges uten at tilfredsstillende løsninger kommer på plass. Næringslivet har varetransport ut/inn og vi har ansatte som må komme seg på jobb. Dette er ikke tiden der flest mulig skal flyttes/tvinges over på sykkel/gange – dette hemmer den lille trafikk muligheten som er igjen. Kollektiv transport med holdeplasser utenfor hovedfartsårer og stenging av sentrale overganger av Rv19 må sees på. Næringslivet kan se på egne tider for varetransport der denne da får prioritet og avstå på andre tidspunkt av døgnet.

Vi ser med gru på en trafikkavvikling med stengt Fjordvei, avsluttet hjemmekontor fordi korona er i bedring og start av Asko´s egen båt transport fra vestsiden av Oslofjorden.                                                                    

Både Bane Nor og byens ordfører uttaler at alle skal bli hørt for beslutning tas. Bane Nor planlegger innspill og høringer på dette i løpet av uke 8-12. De vil deretter oversende sitt endelig forslag til Viken Fylkeskommune som er veieier og siste beslutningstaker. Bane Nor håper på en beslutning i Mai og stenging av Fjordveien ved skoleslutt. Høienhaldgaten vil være åpen når Fjordveien er stengt.

Skulle dere har synspunkter, innspill dere vil vi skal formidle, så meld tilbake til styreleder i MIN som er Peter Mollatt, på mail: pm@mossindustriforening.no

You might be interested in …