Kommunens arealdel mangler plass for ordinære eneboliger – setter opp til 200 arbeidsplasser i fare

Kjære politiker,

Kommuneplanens arealdel for Moss skal endelig vedtas om kort tid. Fra flere hold er det påpekt at arealdelen ikke inneholder nye områder for tradisjonell enebolig bebyggelse. Dette til tross for at byens eiendomsmeglere er klare på at eneboliger er høyt etterspurt idag og at mange ikke ønsker å bo i en mindre og sentral leilighet i gåavstand til sentrum og kommunikasjonsknutepunkt. Mangelen på nye arealer for eneboliger kan også føre til at vi mister mange tradisjonelle arbeidsplasser i vårt område. Moss Industri- og Næringsforening har i mange år støttet den årlige utdelingen av fag-, svennebrev og mesterbrev i Moss og er opptatt av at vi har en god og lokal fagutdannelse. Vi har også vært i kontakt med Moss Håndverkerforening om dette. Det er opp mot 100 arbeidsplasser innen regionens byggmester og tømrer bransje som er direkte og nesten alene involvert i bygging av eneboliger og mindre rekkehus. Legges det til andre tilknyttede fagområder som arkitekter, elektrikere, rørlegger, malere, flisleggere, murere mm så er det like mange her. Mister vi arbeidsplasser mister vi også spesialkompetansen innen bygging av eneboliger og mindre rekkehus. Disse arbeidsplassene kan ikke integreres opp mot de store byggeprosjektene som planlegges i sentrale strøk. Slike prosjekt er jo helt annerledes i planlegging og utførelse fra start til slutt.

Politikerne i Moss må være klar over at dere setter opp til 200 lokale arbeidsplasser i fare, hvis dere ikke klargjør areal i Moss for eneboliger og mindre rekkehus når dere vedtar kommuneplanens arealdel.

You might be interested in …