Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening – 27.4.21

Hele 41 medlemmer tok seg tid til å høre på foredrag fra Mosseregionens Utviklingsselskap og Indre Østfold Næringsutvikling. MNU v/Yngvar Trandem gikk gjennom Strategisk Næringsplan for Mosseregionen, en felles plan for Moss, Våler og Råde. Denne planen er veldig viktig for næringslivet i regionen og viser hvor mye lokalt næringsliv vil få av fokus fra de enkelte kommunene.

Følgende kommentarer kom:

  • Senterpartiet mener at landbruket og alle dets egne fortrinn er lite med i planen. Konkrete innspill ble fremlagt og vill bli inkludert i et formelt høringsutkast.
  • El. Kapasiteten er en bekymring for lokalt næringsliv noe Skolt Eiendom kom med konkret erfaring på. For en region i utvikling så er dette viktig. Også Fredrikstad Næringsforening jobber med en slik sak, så her kan man gå sammen for å bringe bekymringen til rett ansvarshavende.
  • Planen er ambisiøs også på områder der foreningen har spilt inn synspunkter tidligere, bla. med hensyn til Næringsvennlig kommune og rask og konstruktiv saksbehandling.
  • Ansvaret for å få gjennomført planen i praksis i Moss, ligger nå på Formannskapet som nå skal legge til rette for god næringsutvikling og hvor MNU har den viktigste operative rollen.

Håvard Andersen i Indre Østfold Næringsutvikling (IØNU) gikk så gjennom hvordan en mindre innenlands region legger planer for lokal næringsutvikling. De er og skal være veldig operative og ofte opptrer nesten som en god rådgiver for lokale bedrifter. De jobber også mye med statlig virkemiddelapparat slik at lokale virksomheter for å ta del i de finansielle midlene som stilles til rådighet. Det at Indre Østfold nå er en kommune, mot 5 kommuner for sammenslåingen, gjør at det ikke er snakk om en overtagelse, men om hvordan den nye fremtiden sammen skal bli. IØNU etablerer bransjeklynger, mens MNU jobber med klynger på tvers av bransjer.

Høringsfristen for strategisk Næringsplan sendes MNU innen 10. mai 2021.

Se presentasjoner fra møtet her:

MNU v/ Yngvar Trandem

Indre Østfold Næringsutvikling (IØNU) v/Håvard Andersen

You might be interested in …