Makroøkonomiske markedsutsikter med lokalt perspektiv-MIN møte 25.5.21

Noe av det viktigste Henry fortalte oss var at «optimismen tar seg opp». Også lokalt ser det veldig bra ut, det er svært mange argumenter for at vi bor i sen super region med stor positiv optimisme. Smittespredning er lokalt litt mindre og flere og flere blir vaksinert. Samfunnet åpnes opp og flere og flere vil komme i arbeid. Henry oppfordret oss til å følge arbeidsledighets statistikken. Den er allment tilgjengelig og han forventet at kraftig fall fremover, ettersom flere kommer i jobb igjen. Dette er den beste måten å følge åpningen av samfunnet på, at det faktisk skjer og ikke bare er noe det snakkes om.

Pandemien har lært oss nye måter å gjøre ting på som hjemmekontor. Den viser også avhengigheten av arbeidsinnvandring for fiskerinæringen  og landbruket. Krisen er ulik alle andre kriser. Myndighetene har brukt rentevåpenet og støttetiltak i et omfang som aldri før. Vi har klart oss bra gjennom krisen, sier Henry Tvete.

Han ser to store spørsmål fremover: a) Hva skjer med kontormarkedet og b) hvor vil nye jobber skapes. Bankens erfaring er at Logistikk næringen har en stor fremtid og at der folk vil bo, der vil det skapes arbeidsplasser.

Henry mener også at tiden er god for bedrifter skaffe seg kapital for å investere og møte økt etterspørsel. Renten er fortsatt lav relativt sett og markedet og bankene er likvide. Med lave renter kan bedrifter som går bra gi større avkastning av overskuddslikviditet eller at bedriften selv skape mere gjennom egne investeringer.

Selve presentasjonen finner du her:

Moss Industri- og Næringsforening Henry Tvete 250521

You might be interested in …