Kjære foredragsholdere og gjester, æresmedlemmer, medlemmer, venner og gode samarbeidspartnere!

En varm takk for alt godt som har skjedd i år!

Vi sees på årsmøtet/

generalforsamlingen mandag 28. februar 2022! Vel møtt!

Gledelig Jul!

Godt Nytt År!

Vennlig hilsen

for Moss Industri- og Næringsforening

Ellen B. Wickstrand

Daglig leder

You might be interested in …