Dagskonferanse 10. mars om forsvarssamarbeid og innkjøp

MNU – Mosseregionen Næringsutvikling AS – er blant arrangørene som inviterer til dagskonferanse 10. mars om forsvarssamarbeid og innkjøp. Se her:

Foto: Lars Aamodt/Forsvaret

I dagskonferansen i samfunnssalen i Moss (Kirkegata 13, 1531 Moss) 10. mars 2022 vil vi sette fokus på- og å best mulig besvare spørsmålet;

Hvordan kan lokalt næringsliv ta del i mulighetene som ligger i Forsvarets anskaffelser og Forsvarets behov for samarbeidsavtaler med lokale leverandører av varer eller tjenester?

Bakgrunn

Forsvarssektoren bruker rundt 20 milliarder kroner i året på å anskaffe forsvarsmateriell fra nasjonale og internasjonale virksomheter.

I tillegg anskaffes det forbruksmateriell for flere milliarder kroner.

Norge praktiserer 100% gjenkjøpsforpliktelse ved alle kontrakter med utenlandske bedrifter.

Innhold

Foredragsholdere på seminaret vil være sentrale aktører i forsvarssektoren:

-Forsvarsdepartementet/avdeling for industrisamarbeid

-NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening,

-Forsvarets materiellavdeling/gjenkjøpsseksjonen

-Forsvarets logistikkorganisasjon/anskaffelsesavdelingen

-Enkelte leverandører som kan fortelle om praktiske eksempler

Dagsseminaret vil være en arena for industrien/leverandørene til å forstå sektoren og knytte kontakter for videre dialog.

Påmelding her:

Øvrige opplysninger

Seminaravgift på kr 250 dekker seminaret, lunch, kaffe, frukt mm.

Se foreløpig program:  Program ForsvarsSeminar MNU_03 jan 2022.

Dagsseminaret avholdes i samarbeid med Partnerskapet i Østfold og Viken fylkeskommune.

(Tekst: Kopi av tekst fra mnu-as.no).

You might be interested in …