Ja til IB-linje i Sarpsborg

Ja til IB-linje i Sarpsborg

Moss Industri- og Næringsforening MIN støtter opprettelse av en IB-linje på videregående skole i Sarpsborg. Det kommer frem i en uttalelse som i sin helhet kan leses her: