Energi og miljø på dagsordenen – Stein Lier-Hansen imponerte med innsikt og vidsyn

Energi og miljø på dagsordenen – Stein Lier-Hansen imponerte med innsikt og vidsyn

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri, var foredragsholder på medlemsmøtet i februar. Lier-Hansen er kanskje den i Norge som kan mest om energi og miljø relatert til industri- og næringsliv. Hans tunge, kunnskapsbaserte foredrag imponerte alle fremmøtte.

Lier-Hansen tok en full gjennomgang av dagens energisituasjon og hvordan det vil kunne være mulig å dekke morgendagens behov innenfor forsvarlig, miljømessige rammer.

Stein Lier-Hansen fremsnakket flytende havvind. Han mener at flytende havvind kan bli en ny, stor og miljøvennlig næring i Norge. Det forutsetter imidlertid at sentrale myndigheter proaktivt legger forholdene til rette. Havvind er redningen for oss i Norge for å dekke inn vårt energibehov, i følge Lier-Hansen.

Nord-Sverige ble spesielt nevnt av foredragsholderen, nærmere bestemt Luleå/Piteå-området. Her er myndighetene i henhold til Lier-Hansen fremoverlent: Lav kraftpris og enorme investeringer på flere titalls milliarder i infrastruktur. Han måtte forstås slik at de svenske myndighetene er gode eksempler til etterfølgelse.

Årets første medlemsmøte mandag 28.februar hadde 34 påmeldte. Til medlemsmiddagen var det påmeldt 31 spisegjester.

Stein Lier-Hansen, kanskje den i Norge som kan mest om energi og miljø, åpnet medlemsmøterekken til Moss Industri- og Næringsforening MIN våren 2022, mandag 28. februar. Lier-Hansen har klokketro på flytende havvind. Han mener at den energikilden kan «redde» Norges energibehov forutsatt at norske myndigheter er proaktive. Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri, NHOs største landsforening.
Foto: PCM.