Peter C. Mollatt enstemmig gjenvalgt som styreleder i Moss Industri- og Næringsforening MIN

Peter C. Mollatt enstemmig gjenvalgt som styreleder i Moss Industri- og Næringsforening MIN

Moss Industri- og Næringsforening sin generalforsamling gjenvalgte enstemmig Peter C. Mollatt som styreleder. Styrets øvrige medlemmer ble også enstemmig valgt. Etter dette er styrets sammensetning slik:

Styreleder: Peter C. Mollatt (gjenvalgt for 1 år).

Styremedlemmer: Heidi Solstad Svensen (gjenstår 1 år, ikke på valg), Hilde Fløgstad (gjenvalgt for 2 år), Dag Gløer Aarum (gjenvalgt for 2 år), Erik Ølstad (valgt for 2 år), Vegard Sundby (fast møtende varamedlem, valgt for 1 år).

Generalforsamlingen vedtok også enstemmig nye vedtekter for Moss Industri- og Næringsforening.

Moss Industri- og Næringsforening, årsmøteprotokoll godkjent og signert:

Årsmøtet ble ledet av styreleder Peter C. Mollatt og daglig leder Ellen B. Wickstrand. Den fant sted på Hotel Refsnes Gods mandag 28. februar 2022.