Hilde Fløgstad ny nestleder i Moss Industri- og Næringsforening

Hilde Fløgstad ny nestleder i Moss Industri- og Næringsforening

Styret i Moss Industri- og Næringsforening valgte enstemmig Hilde Fløgstad til nestleder i sitt møte 29. mars. Vedtektene sier at styret konstituerer seg selv ved å velge sin nestleder for ett år.

Styret i Moss Industri- og Næringsforening er etter dette slik:

Styreleder: Peter C. Mollatt.

Nestleder: Hilde Fløgstad.

Styremedlemmer: Heidi Solstad Svensen. Erik Ølstad. Dag Gløer Aarum.

Fast møtende vararepresentant: Vegard Sundby.