Tall og fakta om Moss Industri- og Næringsforening

Tall og fakta om Moss Industri- og Næringsforening

Vil du vite konkret hva Moss Industri- og Næringsforening gjør for deg som medlem? Årsberetningen 2021 kan kanskje gi deg noen svar? Se her: