Maria Moræus Hanssen: Vi har alle et ansvar for å bidra og være til nytte. Det er min drivkraft!

Maria Moræus Hanssen: Vi har alle et ansvar for å bidra og være til nytte. Det er min drivkraft!

Elever fra Kirkeparken videregående skole i skjønn forening med næringslivsledere fra Moss og omegn var publikum og aktører dra toppleder, styregrossist og privatinvestor Maria Moræus Hanssen gjestet Moss Industri- og Næringsforening. Elevene Trym Bjørnstad, Andreas Enghaug og Albert Stensrød stilte omfattende, interessante og relevante spørsmål til Moræus Hanssen.

Trym Bjørnstad, Andreas Enghaug og Albert Stensrød stilte spørsmål til toppleder Maria Moræus Hanssen (til høyre i bildet) om blant annet yrkesvalg og -karriere. Moræus Hanssen sa blant annet at elevenes fremtidige jobb mest sannsynlig ennå ikke finnes. Møte- og samtaleleder Ellen B. Wickstrand til venstre. Foto: PCM.

Lektor Virginia De La O Mellum (helt til venstre i bildet) tok med elever fra blant annet studieretning markedsføring og ledelse. Nummer tre fra venstre i sofaen er Elias Gulbrandsen Nagle. Nummer to fra høyre i bildet er musikkelev Julianne Sophia Martinsen. Alle de unge går på Kirkeparken videregående skole i Moss. Medlemsmøtet fant sted på Hotel Refsnes Gods’ møtesal «Vanity Fair». Foto: PCM.

Maria Moræus Hanssen innehar en rekke toppverv som blant annet styreleder for det nye Nasjonalmuseet (høytidelig åpning 11.06.22) og styreleder for Oslobygg KF. Hun er styremedlem i blant annet de børsnoterte selskapene Schlumberger Limited, Alfa Laval AB og Scatec ASA og i EcoStor as.

Møte- og samtaleleder Ellen B. Wickstrand hadde delt medlemsmøtet i tre emnebolker:

  • Kunst og kultur. Offentlige og private styrelederverv.
  • Født sånn eller blitt sånn? Om utdanningsvei, yrkesvalg og -karriere – da og nå.
  • Om å lede som kvinnelig toppleder.

Maria Moræus Hanssen mener at en god leder er en god tjener. Hun mener også at jobben er noe du tar med deg hjem. Og hjemme tar du med på jobb! Topplederen poengterte viktigheten av å se sine ansatte, motivere og være seg bevisst eksempelets makt. Hun var også tydelig på å synliggjøre krav og forventninger.

Moræus Hanssen mener at veldig mange av oss kan gjøre mye mer enn hva vi faktisk gjør! Selv har hun en egen vilje til å drive seg selv fremover. Hun er veldig glad for å være til nytte, og hun er veldig takknemlig for at noen har bruk for henne!

Ismahene Boussakra ble utnevnt til direktør ved Hotel Refsnes Gods by Classic Norway Hotels 1. mars 2022. Da kom Ismahene fra stillingen som hotellsjef samme sted. Hun begynte i resepsjonen ved Hotel Refsnes Gods i 2007. Hotelldirektør Boussakra deltok i samtalen ledet av Ellen B. Wickstrand med Maria Moræus Hanssen om å være toppleder. Foto: Widar Salbuvik.
Ismahene Boussakra, fra 1. mars 2022 direktør ved Hotel Refsnes Gods, fikk fabelaktige skussmål fra tidligere eier av hotellet, investor og også tidligere daglig leder av Moss Industri- og Næringsforening, Widar Salbuvik. Han sa at han var mektig stolt av at Ismahene nå har gått helt til topps ved hotellet som han fortsatt har eierinteresser i gjennom selskapet Classic Norway. Foto: Widar Salbuvik.
Maria Moræus Hanssen er utdannet petroleumsingeniør ved NTH (nå NTNU) i Trondheim. Hun har innehatt toppstillinger i oljenæringen i Norge, Frankrike og Tyskland, blant annet som plattformsjef. Da hun valgte høyere utdannelse kjente hun ingen ingeniører og ante ingen ting om det å være petroleumsingeniør. Moræus Hanssen har også arbeidet fem år som investeringsdirektør i Aker. Hun mener selv at de årene kanskje har vært de mest lærerike av dem alle. Bakerst i bildet ser vi fra venstre Ida Andberg, lokalbanksjef Sparebank 1 Østfold Akershus, Maritha Hellem, banksjef bedriftsmarked Sparebank 1 Østfold Akershus. Fremst i bildet, fra venstre Maria Moræus Hanssen, Ismahene Boussakra og Ellen B. Wickstrand. Foto: Widar Salbuvik.
Skjermdump Moss Avis 2. april 2022.
Skjermdump Moss Avis 2. april 2022.

Moss Avis laget en flott artikkel med fokus på elevene fra Kirkeparken videregående skole i Moss. Artikkelen ble publisert både på nett og papir, sistnevnte som et oppslag lørdag 2. april. Styreleder i Moss Industri- og Næringsforening Peter C. Mollatt sier blant annet til avisen at elevene skal være stolte av det de gjør, blant annet innsatsen flere av dem gjorde under MINs medlemsmøte. Mollatt sa også dette: «Stå på de neste årene, så kan dere komme tilbake til Moss’ næringsliv når dere er ferdig utdannet».

Medlemsmøtet i mars i Moss Industri- og Næringsforening ble som vanlig avholdt på Hotel Refsnes Gods, denne gangen tirsdag 29. mars. Det var 47 personer påmeldte til møtet, og 28 spisegjester.