Forsvarssjefens møte i MIN avlyst på grunn av den aktuelle (verdens)situasjonen.

Forsvarssjefens møte i MIN avlyst på grunn av den aktuelle (verdens)situasjonen.

Samtlige ca. 80 medlemmer av MIN som hadde meldt seg på møtet med Forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen «Meg som leder» torsdag 28. april, skal ha fått epost fra daglig leder i MIN nå. Avlysningen er forårsaket av den aktuelle situasjonen.

Innbetalt deltageravgift på kr. 100 vil bli tilbakeført den enkelte.

Jeg arbeider nå med et nytt møte med Forsvarssjefen i løpet av høsten 2022. Samtlige som hadde meldt seg på denne ukens møte, vil bli invitert på nytt.

Vennlig hilsen

Ellen B. Wickstrand

Daglig leder MIN

Tlf. 415 77 410 – 911 00 702