Forsvarssjefen kommer i september!

Som tidligere publisert måtte forsvarssjefen melde forfall til møtet i april på grunn av den aktuelle verdenssituasjonen. Nå gjør han et nytt forsøk og kommer torsdag 29. september. Alle omlag 80 personer som meldte seg på til aprilmøtet, skal nå ha fått en personlig epost med mulighet for å melde seg på igjen på nytt. Deltagerne som opprinnelig meldte seg på, har fortrinn.

Vi satser likevel på at vi har noen få plasser til overs. Lokalet vi skal bruke på Hotel Refsnes Gods kan ta inntil 90 deltagere. Da er det fullt!

Dersom du er blant dem som ønsker å delta på møtet med forsvarssjefen 29. september kl. 17.30 – 19.30 med tema “Meg som leder”! send epost til ebw@mossindustriforeing.no eller sms til tlf. 415 77 410/911 00 702.

Jeg gjør oppmerksom på at deltageravgiften er kr. 100. Den skal dekke lokalleie, kaffe og te og den faktureres senere.

Vel møtt!

You might be interested in …