Invitasjon: Nettverksmøte 29. juni om havvind

Viken teknologiklynge 4.0 inviterer herved alle medlemmer av Moss Industri- og Næringsforening til et gratis nettverksmøte 29. juni kl. 12.00 – 16.00 (lunch og mingling fra kl. 11.30) på Høyden, Vingparken. Tema: Har små og mellomstore bedrifter noen muligheter innenfor havvind?

Meld deg på her: https://vikenklynge.pameldingssystem.no/muligheter-for-smb-innen-havvind-og-industri-5-0

Les mer om arrangementet og foredragsholderne her: https://vikenklynge.no/arrangementer/

You might be interested in …