Tre ordfører med felles oppfordring: Ta direktekontakt om vi kan hjelpe med noe!

Tre ordfører med felles oppfordring: Ta direktekontakt om vi kan hjelpe med noe!

Vårens siste medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening ble avholdt med tre ordførere tirsdag 31. mai: Tom Anders Ludvigsen, Vestby, René Rafshol, Råde og Hanne Tollerud, Moss. Ordførerne fortalte om hva de og deres respektive kommuner gjør for næringslivet: Det eksisterende såvel som å tiltrekke seg ny virksomhet.

Alle tre ordførerne oppfordret til direkte kontakt med dem, dersom næringslivet har behov for å få løst saker eller problemer. Samtidig ble det sagt at alle må forholde seg til gjeldende lover og regler. Alle tre understreket på hver sin måte at de er bevisste næringslivets behov, og at de jobber systematisk for å legge forholdene til rette.

Administrerende direktør Yngvar Trandem, fremla på oppfordring fra ordfører Hanne Tollerud, Strategisk Næringsplan. Trandem leder MNU – Mosseregionens Næringsutvikling AS. Dette selskapet er Moss kommunes operative næringsutviklingsselskap.

Vårens siste møte hadde 37 påmeldte og 24 spisegjester.

Ordfører i Vestby Tom Anders Ludvigsen. Foto: Vestby kommune/Vestby kommunes hjemmeside.
Ordfører i Råde René Rafshol. Foto: Råde kommune/Råde kommunes hjemmeside.
Ordfører i Moss Hanne Tollerud. Foto: Moss kommune/Moss kommunes hjemmeside.
Administrerende direktør Yngvar Trandem orienterte om Strategisk Næringsplan. Trandem leder Mosseregionens Næringsutvikling AS – MNU – som er kommunens operative næringsselskap. Foto: PCM.

Møteleder Ellen B. Wickstrand orienterer forsamlingen om at Moss Avis deltar på dagens møte med to journalister: Peder Wehn og Ingvild Romnæs Brynildsen. Foto: PCM.
Forsamlingen lytter til ordfører René Rafshol om hva han og Råde kommune gjør for næringslivet. Helt bak i bildet ser vi politikerne Benedicte Lund, så ordfører i Moss Hanne Tollerud og ved hennes side Tom Anders Ludvigsen, ordfører i Vestby. I front i bildet ser vi styreleder i MNU AS Kristian Oppegaard, dernest Kjell Wickstrand og Trond Svenning. Midt i bildet, med hvit genser, Ingunn Thorsen, BDO. Foto: PCM.