Det grønne skiftet er det bare å innstille seg på. Vi er alle en del av det. La oss ta aktiv del jo før, jo heller!

Bærekraft og finans var tema på høstens første medlemsmøte. Engasjerte foredragsholdere fra finansnæringen var enige: Bærekraft er kommet for å bli. Det grønne skiftet er oss, og vi må ta proaktivt del i det for å sikre en bærekraftig fremtid. Det plikter vi som ansvarlige og etisk bevisste samfunnsborgere.

Lene Zimmermann Gjermundsen, Sparebank1 Østfold Akershus og Tommy Christiansen, Svea Bank AB filial Norge var foredragsholdere på medlemsmøtet 30. august. Zimmermann Gjermundsen gjennomgikk bankens bærekraftarbeid – hun selv er nylig ansatt i stillingen som fagansvarlig bærekraft. Før det har hun arbeidet 15 år i banken hvor hun begynte, i følge henne selv, litt tilfeldig. Av utdannelse er hun førskolelærer. Hun er bankens første med et spesifikt ansvar for bærekraftarbeidet. Tommy Christiansen er advokat med lang erfaring fra ulike finansinstitusjoner. Nå har han i mange år vært ansatt i Svea Bank AB filial Norge. Her arbeider han som Compliance Manager. Christiansen tok oss med på en historisk reise de seneste 20 år; finansskandalene vi har glemt fra en tid hvor det (kun) var jussen som rådet, frakoblet etikk og moral.

Lene Zimmermann Gjermundsen innehar stillingen som ansvarlig bærekraft i Sparebank1 Østfold Akershus. Zimmermann Gjermundsen sa, på direkte spørsmål, at i hvilken grad en virksomhet kan dokumentere bærekraftarbeid, vil direkte kunne innvirke på hvilke vilkår banken gir. Dette er en fremtid vi må innstille oss på, var Zimmermann Gjermundsens råd. Hun la til at den fremtiden kommer fort. Vi snakker om kun kort tid! Foto: EBW.
Tommy Christiansen tok oss med på en historisk reise da finans var juss som igjen var frakoblet etikk og moral. Den tid er definitivt over! Nå arbeider hele finanssektoren dypt seriøst med bærekraft – i egen virksomhet såvel som å sette kundene i stand til å kunne gjøre det samme. Juss, etikk og moral er i dag dypt vevet sammen – en “kobling” som nå er opplagt og selvfølgelig. For et par tiår siden var situasjonen en annen. Foto: EBW.
Lenes tipsliste! Foto: EBW.
Etisk bevissthet er avgjørende viktig og kan ikke frakobles gjeldende lover og regler. Tvert om: Dette hører sammen som hånd i hanske! Foto: EBW.
Uttalelser fra aktører i finansnæringen som dokumenterer at bærekraft og det grønne skiftet tas alvorlig. Foto: EBW.
Augustmøtet “Finans og bærekraft” samlet et tredvetalls deltagere. Her fra venstre, nestleder i Moss Industri- og Næringsforening Hilde Fløgstad, MDG-politiker Benedicte Lund, leder av Viken Teknologiklynge 4.0 Hans Bjørn Paulsrud, journalist Peder Wehn i Moss Avis. Foran i bildet ser vi Ove Arnesen, Aker Solutions. Foto: EBW.

Dagens tema engasjerte de fremmøtte. Det var mange spørsmål, kommentarer og synspunkter. Æresmedlem Erik Mollatt betonet viktigheten av å forankre arbeidet for bærekraft i styret. Det bekreftet de to foredragsholderne til fulle. At (konsern)ledelsen også er “koblet på” er i tillegg vesentlig.

Hans Bjørn Paulsrud, leder av Viken Teknologiklynge 4.0, fremsnakket EUs taksonomi* som også “kommer hit”, som Paulsrud sa. Han opplyste at Viken Teknologiklynge 4.0 arrangerer et seminar medio oktober om hvordan bedriftene helt konkret kan komme i gang med bærekraftarbeidet. Følg med på nettsiden til Viken Teknologiklynge 4.0 her: https://vikenklynge.no/

Høstens første medlemsmøte hadde 30 påmeldte deltagere og 25 spisegjester. Møet ble ledet av daglig leder i MIN Ellen B. Wickstrand. Hun opplyste at høsten blir travel for foreningsmedlemmene: To arrangement i september og to i oktober i tillegg til ett medlemsmøte i november. Medlemsmøtet med Forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen torsdag 29. september på Hotel Refsnes Gods har nå 95 påmeldte.

*

EUs taksonomi defineres slik: EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem utarbeidet av Den europeiske union. Forordningen omfatter krav om offentliggjøring av om økonomiske aktiviteter er bærekraftige i henhold til definerte miljømål og i henhold til definerte krav for økonomiske sektorer og underliggende aktiviteter. Kilde: Store norske leksikon.

You might be interested in …

Eierstyring

Meg som leder!