Robuste og konkurransedyktige bedrifter i Mosseregionen presenterte seg

Abacus IT, KAMS og Idéco AS presenterte seg og sitt på septembermøtet i Moss Industri- og Næringsforening MIN. En ting er sikkert: Virksomhetene er konkurransedyktige, opptatt av å ivareta kundenes behov og representerer flere hundre arbeidsplasser i Moss og omegn. Heia privat næringsliv!

Abacus IT har 95 ansatte fordelt på flere lokasjoner og hovedkontor i Son. Nærhet til kunden er alfa & omega. Det er også bedriftskultur. Ledelsen legger ned store ressurser for at personalet skal trives og glede seg til å gå på jobb. Det snakkes om “The Abacus way”. For kundene betyr det blant annet en trygg reise ut i “skyen” hvor alt er lagret. Det betyr også at ansatte er stolte ambassadører for selskapet, at de er engasjerte og bevisst å gi kundene en merverdi.

Abacus har gjort flere “grep” som skiller seg ut: Kundene har fastpris. Det setter kundene stor pris på. Personalet like så som slipper å bruke tid på å skrive timelister. Selskapet er også meget bevisst sitt ansvar for lærlinger. Årlig er det 3 – 5 lærlinger i selskapet. I tillegg kommer såkalte praksiselever.

Abacus sine representanter denne kvelden – Eirik Wentzel Jensen, Anders Meyer og Pål Einar Berntsen – viste i ord og bilder et offensivt og stolt selskap i Mosseregionen!

KAMS – Kongsberg Aviation Maintenance Services – har som hovedoppgave å forestå alt vedlikehold på luftforsvarets fly. I forkant av at KAMS etablerte seg på Rygge fortalte Harald Fløgstad hvilken fantastisk jobb daværende Rygge kommune sammen med MNU – Mosseregionens Næringsutvikling AS – gjorde. Samarbeidet og samhandlingen mellom de nevnte aktører og KAMS var forbilledlig. Slik skal det gjøres, ifølge Fløgstad. Her stod samarbeidet i fokus med det resultat av KAMS kunne etablere seg raskt og effektivt.

Konsernet har 13 lærlinger hvorav fire er i virksomheten i Rygge, Moss. KAMS vokser og KAMS vokser fort. Nå er det snart et halvt hundre ansatte. Og virksomheten i Rygge skal bli enda mye større. Snart trenger bedriften større plass. En utfordring må løses: Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er begrenset. Derfor arbeider KAMS bevisst og systematisk med å få etablert en flyteknisk linje på Malakoff videregående skole i Moss. Fra tidligere vet vi at Moss sin ordfører Hanne Tollerud arbeider for det samme. Det gjør også MNU.

Bedriftsleder Christian Wehn er “tusenkunstneren” som åpenbart elsker å etablere virksomheter. Han er et oppkomme av ideer og som verken verken lar seg begrense av Moss eller Norge. Tvert om: Wehn etablerer virksomheter der det “naturlig” ligger til rette for det. Bærebjelken i hans “konsern” er Metra Næringsmegling. Det er Østfolds største og blant Norges ti største i bransjen. Metra har kontorer i Moss, Fredrikstad og Ski.

Wehn er utdannet siviløkonom (dog skrev han aldri sin hovedoppgave i følge ham selv) fra BI. Han har etablert næringer i Øst-Europa, som blant annet kundesenteret til flyselskapet Norwegian, han har etablert en tannlegekjede i Norge – “Tannfeen” – med flinke og dyktige tannleger fra utlandet, og han driver med eiendom syd i Spania. Blant annet.

Christian Wehn presiserte i sin samtale med møteleder Ellen B. Wickstrand at han i alle år har jobbet og fortsatt jobber med tre partnere: Nils Sundling, Øyvind Slangsvold og Ola Risbraathe. Wehn var veldig opptatt av å understreke at alt han jobber med gjøres sammen med dem. Dette er absolutt ikke et onemanshow. Tvert om!

På spørsmål om hva som driver Christian Wehn ble han et øyeblikk stille. Utover at han elsker å jobbe og bygge nye virksomheter erkjente han at det å utfordre etablerte sannheter – for eksempler bransjer som har monopol – ja, det trigger ham!

Medlemsmøtet tirsdag 27. september samlet 19 middagsgjester og 23 møtedeltagere.

You might be interested in …