Generalforsamling 28. mars 2023

Moss Industri- og Næringsforening avholder sin generalforsamling tirsdag 28. mars kl. 19.00 på Hotel Refsnes Gods. I forkant har foreningen sitt medlemsmøte fra kl. 17.30. Og som vanlig inviteres medlemmene til mingling og middag aller først.

Innkalling til generalforsamlingen iht. foreningens vedtekter.

You might be interested in …