Generalforsamling tirsdag 28. mars 2023

I dag avholder Moss Industri- og Næringsforening MIN generalforsamling. Den finner sted kl. 19.00 på Hotel Refsnes Gods.

Det er ikke innkommet forslag til saker utover de ordinære som behandles iht. vedtektene. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styret. Og ett nytt styremedlem som styret utvides med.

Generalforsamlingen vil bli ledet av styreleder Peter C. Mollatt.

Velkommen!

You might be interested in …