Peter C. Mollatt gjenvalgt som styreleder i Moss Industri- og Næringsforening MIN – og styret utvidet. Ny kvinne inn!

Moss Industri- og Næringsforening MIN avholdt generalforsamling tirsdag 28. mars kl. 19.00 på Hotel Refsnes Gods. Alle saker som ble behandlet var i henhold til vedtektene. Alle saker ble enstemmig vedtatt. Valg ble gjort med akklamasjon. Her det det nye styret i MIN det kommende foreningsåret:

Styreleder: Peter C. Mollatt. Gjenvalgt for 1 år. Styreleder Consule AS. Seniorrådgiver Interimleder AS.

Styremedlem: Heidi Solstad Svensen, valgt for 2 år. Managing Director Sew-Eurodrive AS.

Styremedlem: Vegard Sundby, valgt for 2 år. Opprykk fra fast møtende vararepresentant. Adm. direktør EVR Norge AS.

Styremedlem: Inger Marie Spange, valgt for 2 år. Ny. Adm. direktør Storybold AS.

Ikke på valg: Hilde Fløgstad, 1 år gjenstår. Production Director Contiga AS. Technical Director Precast Northern Europe, Heidelberg Materials.

Ikke på valg: Erik Ølstad, 1 år gjenstår. Fabrikkdirektør Rockwool Moss.

Ikke på valg: Dag Gløer Aarum, 1 år gjenstår. Adm. direktør Tronrud Engineering Moss.

Det siste foreningsåret inntil generalforsamlingen har Hilde Fløgstad vært styrets nestleder. I henhold til vedtektene konstituerer styret seg selv. For dette foreningsåret vil det skje i styremøtet tirsdag 25. april 2023.

You might be interested in …