Velmenende lokalpolitikere, stor enighet og respekt! Godt valg ønskes!

Makteliten i Moss og Østfold satte hverandre i stevne da vårens siste medlemsmøte gikk av stablen. Spørsmålet var hva det enkelte parti vil gjøre for Moss og regionen vår de kommende fire år, og hva som er gjort.

Kjønnsmangfold glimrer med sitt fravær ved høstens valg. Kun Moss Arbeiderpartis ordførerkandidat, nåværende ordfører Hanne Tollerud og MDGs førstekandidat Benedicte Lund er kvinner. Resten menn. Av dem som deltok som aktører på medlemsmøtet. Alle var imidlertid svært samstemte, og alle var enige om at samarbeid til beste for byen og kommunen er viktig. Samhandling på tvers av partiene kommer alle til gode lokalt og i fylket nå når vi igjen får (gamle/nye) Østfold.

Trafikken i Moss og omegn – kø, kork og kaos – og fremkommelighet er fortsatt en hodepine og kan synes å forbli det en god stund fremover. Viljen til å gjøre noe er likevel definitivt der, for alle partiene som deltok. Alle er også enige om at flyteknisk linje på Malakoff videregående skole i Moss er en flott sak å kjempe for. Alle som én erkjente at den linjen er viktig siden KAMS er en betydelig arbeidsplass i regionen og trenger fagfolk.

Følgende partier deltok med innlegg og i debatten på medlemsmøtet til Moss Industri- og Næringsforening MIN:

  • Arbeiderpartiet: Ordfører Hanne Tollerud, Moss og ordførerkandidat for Østfold Arbeiderparti: Sindre Martinense-Evje
  • Høyre: Ordførerkandidat Simen Nord og ordførerkandidat for Østfold Høyre: Thor Hals
  • MDG: Ordførerkandidat Benedicte Lund, Moss
  • Norexit: Ordførerkandidat Tor Petter Ekroll, Moss
  • Ny Kurs: Ordførerkandidat Arild Svenson, Moss
  • SV: Ordførerkandidat Barham Azadi, Moss
Vårens siste medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening MIN ble avholdt tirsdag 30. mai. Møtet samlet flere enn 40 deltagere hvorav 28 spiste medlemsmiddag. Høstens medlemsmøter starter tirsdag 29. august. Da settes to forskjellige tema på dagsorden: Ledelse kommer i mange “tapninger” og vi fokuserer interimledelse og kommunal ledelse, og dessuten løfter vi viktig bestillerkompetanse knyttet til transport. Foto: PCM.
Østfold Arbeiderpartis ordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje er nå ordfører i Sarpsborg. Fra høsten er målet hans å bli “politisk sjef” for hele (nye) Østfold. Foto: EBW.
Debattpanelet fra høyre: Ordfører i Moss, Hanne Tollerud, Arbeiderpartiet. SVs ordførerkandidat Barham Azadi. Høyres ordførerkandidat Simen Nord. Ny Kurs’ ordførerkandidat Arild Svenson. Nåværende varaordfører i Moss, ordførerkandidat for Norexit Tor Petter Ekroll. MDGs ordførerkandidat Benedicte Lund. Foto: EBW.

You might be interested in …