Flott start på en innholdsrik høst – vær en bevisst leder enten du kjøper transporttjenester, eller er leder hvis oppgave egentlig er å se andre! Å si “tusen takk” og “vær så snill” er aldri feil!

Moss Industri- og Næringsforening MIN dro i gang en innholdsrik møtehøst tirsdag 29. august på Hotel Refsnes Gods som er foreningens faste møtested. Fantastiske foredragsholdere informerte, opplyste og engasjerte en flott forsamling medlemmer. MIN har møtedag siste tirsdag i måneden hvor vi inviterer til mingling og bli kjent, medlemsmiddag og solid faglig påfyll! Her noen glimt fra augustmøtet.

Administrerende direktør Vegard Rooth, Interimleder AS, fortalte engasjert om det å sette inn en midlertid leder i en virksomhet; hvordan det gjøres, hvorfor det gjøres og hvilke muligheter og fordeler en slik løsning har for virksomheten det gjelder. Du kan lese mer her: https://www.interimleder.no/ Foto: EBW.
Prosjektleder Eivind Karikoski, Norges Lastebileier-Forbund var invitert for å dele konkrete verktøy som sikrer at du som bestiller av transporttjenester er sikker på at tjenestene du betaler for er trygge, sikre, “hvite” og iht. lover og regler. Hans foredrag betonet i stor grad at jeg som bestiller har en stort ansvar – et ansvar hver og en av oss må være oss bevisst! Se mer om forbundet her https://lastebil.no/ Foto: EBW.
Enhetsleder/HR-sjef Anne Katrine Njøsen, redegjorde for hvilken arbeidsgiverstrategi Moss kommune har. Njøsen betonet sterkt hvor viktig det er “å være oppe på brua” som leder, at godt samarbeid med tillitsvalgte er helt sentralt, endringshyppighet og endringsvillighet likeså. Njøsen sa at fordi tempoet øker, kompleksiteten i arbeidsdagen likeså er en av en leders oppgaver å få mer ressurser ut av dem man allerede har. Foto: EBW.
Terje Gorm Hansen er nylig avtroppet adm. direktør i Hansen Protection AS, men Hansen arbeider fortsatt en dag i uken det nærmeste året. Hans viktige budskap var at det heter “vi”, ikke “jeg”. Han oppfordret sterkt til at vi må bli flinkere til å si “Vær så snill” og “Tusen takk”. Terje Gorm Hansen som i neste 30 år har vært toppleder samme sted og under ulike eiere, mente at forankringen til Moss er viktig. Det er her bedriften er, og her skapes det resultater. Terje Gorm Hansen syn fremkom i en samtale med møteleder Ellen B. Wickstrand på MINs første høstmøte som trakk 33 deltagere og 24 spisegjester. Her sees fra venstre Terje Gorm Hansen, Anne Katrine Njøsen og personlig medlem av MIN, Trond Svenning. Foto: EBW.
Her ser du hvilket ansvar du har som transportbestiller slik prosjektleder Eivind Karikoski viste det frem under MIN-møtet 29. august 2023. Foto: EBW.

You might be interested in …