Forsvarskommisjonen: MIN er blant mange som har avgitt felles høringsuttalelse

Moss Industri- og Næringsforening MIN er blant svært mange i “gamle” (snart nye) Østfold som er med på én, felles høringsuttalelse om Forsvarskommisjonens innstilling. Denne felles høringsuttalelsen som er ført i pennen av prosjektleder Trine Moe, Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, konsentrerer seg om tre hovedlinjer:

  • Behovet for Forsvarets tilstedeværelse i regionen
  • Regionens betydning for mottak av allierte styrker og logistikk for øvrig
  • Viktigheten av forsvarsindustrien i regionen

De som vil kan ta kontakt med ebw@mossindustriforening.no for å få uttalelsen, som ble avgitt innen fristen 28.08.23, tilsendt.

You might be interested in …