AOF Østfold og MIN om fagutdanning: Et godt organisert arbeidsliv med kvalifiserte medarbeidere er en fordel for alle!

Av: Kompetanserådgiver AOF Østfold Lars Erik Hermansen og daglig leder Moss Industri- og Næringsforening MIN Ellen B. Wickstrand

Vi er alle tjent med et ryddig arbeidsliv: Arbeidstagere så vel som arbeidsgivere. Er ansatte i tillegg vel kvalifiserte, ja da ser fremtiden lys ut for norsk arbeids- og næringsliv sin fremtid og konkurransekraft!

Vi vet det fortsatt er mange som, av mange ulike årsaker, ikke kan dokumentere hva de kan. Derfor er det så viktige med de ulike aktørene i arbeidslivet som tilbyr kvalifisering. En av dem er AOF Østfold. Sammen med Moss Industri- og Næringsforening MIN sine medlemmer sørger vi i fellesskap for at stadig flere får muligheten til å kvalifisere seg til fagbrev. Fagbrevet status i Norge er høy. Fagbrevet dokumenterer at du kan «noe». Og, kanskje vel så viktig, et fagbrev trenger ikke være et stopp på utdannelsesveien din. Fagbrevet kan faktisk brukes som en plattform for å bygge ytterligere kompetanse.

Dagens situasjon er at norsk arbeidsliv, også her i Moss og omegn, skriker etter kvalifisert arbeidskraft. Samtidig er det fortsatt altfor mange, også her i området, som står utenfor arbeidslivet. Vi er opptatte av at alle som vil skal få lagt forholdene til rette for å kunne ta utdanning. Kurstilbydere som AOF Østfold gjør, sammen med andre tilsvarende aktører, en viktig jobb for alle dem som for eksempel i voksen alder formaliserer kunnskapen sin. Og så er det jo sånn at om det er mange år siden du satt på skolebenken sist, må det nødvendigvis ta noe tid før du er tilbake «på rett spor». Det er helt normalt for å si det sånn. Det er også viktig å anerkjenne at for alle dem som får dokumentert sine kunnskaper ved fagbrev, skjer det noe veldig positivt med alle sammen: Selvtilliten styrkes, selvfølelsen styrkes og ikke minst: Dersom du har vært i tvil om verdien din, er du det ikke lenger: Alle er verdfulle og nå har du også fått det svart på hvitt.

Bedrifter som har kvalifiserte ansatte, har selvsagt enda større konkurransekraft enn andre. I en stramt arbeidsmarked, hvor alle kjemper om de samme arbeidstagerne, er det selvsagt et stort pluss for en virksomhet om arbeidskulturen fremmer læring, skolering, sertifisering. Hvem vil ikke jobbe for en arbeidsgiver som heier frem at ansatte skolerer seg, får dokumentasjon på hva hen kan og som sørger for å holde seg faglig oppdatert?

Ved den høytidelige overrekkelsen av fagbrev i Parkteateret Moss i februar, var det en ting som var slående: At gutter og jenter, kvinner og menn, fortsatt velger overraskende tradisjonelt. Det er fortsatt dessverre sånn at kvinner velger helse, og gutta velger industri. Skulle vi få ønske oss noe er det dette: Hen må velge helt fritt uavhengig av hva som er vanlig! Sørg for at du følger det du har lyst til, ikke det som er «normalt» for ditt kjønn. Her kan du velge på øverste hylle og arbeids- og næringslivet trenger deg! Vi trenger alle interesserte og engasjerte unge som mer voksne. Ta fagbrev og velg arbeids- og næringsliv i Moss og omegn som din fremtidige arbeidsplass. Lykke til! Velkommen!

You might be interested in …