MIN avholder generalforsamling/årsmøte tirsdag 19. mars 2024 på Hotel Refsnes Gods. Vi møtes til mingling og medlemsmiddag kl. 16.00. Møtet begynner på vanlig måte kl. 17.30 og avsluttes innen kl. 19.30. Årsmøtesaker iht. vedtektene. Innkalling med sakspapirer sendes ut på et senere tidspunkt, også iht. vedtektene. Saker som ønskes drøftet i tillegg til de vedtektsfestede må være sekretariatet i hende senest og innen 4 – fire – uker før generalforsamlingen. Bruk epost ebw@mossindustriforening.no

You might be interested in …