Moss sitt nye styringsflertall vil ha medvirkning og skape muligheter!

Moss kommune har fått et nytt styringsflertall under ledelse av ordfører Simen Nord (H). Styringsplattformen sier at Moss kommune tar mål av seg til å være en ja-kommune. Opposisjonens fremste leder, Arbeiderpartiets Irene Hetmann Landgren sa at opposisjonen vil være konstruktiv!

På siste møte i MIN inntraff både sykdom og en uforutsett, uønsket hendelse med det resultat at møtet måtte rigges om. Godt da at vi har æresmedlem Gretha Kant som steppet inn for ordfører Nord! Kant fortalte villig vekk om blant annet det splitter nye utvalget hun leder: Hovedutvalg for byutvikling, samferdsel og næring. Kant er opptatt av tett og god kontakt og dialog med næringslivet!

Irene H. Landgren, Arbeiderpartiet, var tydelig på at nå når den såkalte regnbuealliansen er i opposisjon, vil den ved henne som fremste leder, være konstruktiv. Noe eget prosjekt de kommende fire årene har opposisjonen ikke!

Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank 1 Gruppen, er alltid klar, tydelig og rett på sak. Så også på dette møtet. Kina hadde en sentral plass i Holviks gjennomgang. Sjeføkonomen hadde en informativ og godt forståelig analyse av norsk økonomi, utfordringer og muligheter. Problemområdene ble belyst: Kombinasjonen av høyt sykefravær, svært gode velferdsordninger, eldrebølgen som straks “tar oss” og nå stor flyktningstrøm til Norge, ja, det regnestykket går ikke opp. Holviks oppfordring er klar: Vi må snakke om problemene!

Elever ved Kirkeparken vgs. Moss var igjen gjester på medlemsmøtet. Det er en stor glede for MIN at vi har et så tett og godt samarbeid med denne videregående skolen. Vi håper at vi kan motivere elevene til å velge industri- og næringsliv som fremtidig arbeidsplass.

Siste del av medlemsmøtet snakket medlemmene om seg selv: Strategi!

Fra venstre: Leder for Hovedutvalg for byutvikling, samferdsel og næring, Gretha Kant (H). Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank1 Gruppen. Arbeidspartiets fremste leder i kommunestyret Irene Hetmann Landgren. Alle tre hadde glimrende innledninger på medlemsmøtet 28. november – et medlemsmøte som samlet 53 deltagere og 27 spisegjester på Hotel Refsnes Gods. Foto: EBW.
Elever fra Kirkeparken videregående skole i Moss gjestet siste medlemsmøtet 28. november. Det er en stor glede for Foreningen å ha tett og god kontakt med denne skolen. Og i beste fall klarer vi å motivere elevene til å velge industri- og næringsliv som fremtidig arbeidsplass! Foto: PCM.
Årets siste medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening MIN ble godt besøkt med 53 deltagere og 27 spisegjester. Foredragsholderne Elisabeth Holvik, Sparebank1 Gruppen, Gretha Kant, Høyre og Irene H. Landmark fra Arbeiderpartiet gjorde alle en glitrende jobb med å opplyse forsamlingen! Foto: EBW.

You might be interested in …