Om: Vi minner om at dersom du skal fremme sak(er) i Generalforsamlingen i Moss Industri- og Næringsforening MIN – saker som ikke er vedtektsfestet – er fristen senest og innen 20. februar 2024. Send saken(e) til ebw@mossindustriforening.no

You might be interested in …