God interesse for kunstig intelligens i personal- og rekruttering – og så stiller det krav til høy etisk refleksjon og moral for ikke å trå “utenfor”

Adm. direktør Bjørn Gjølme, Capus AS – et ledende kompetansemiljø innen rekruttering – hadde en solid og informativ gjennomgang av hvordan konsernet han leder bruker kunstig intelligens (KI) i rekruttering. Svært forenklet kan man si at alle tekniske prosesser som kan forenkles, blir forenklet i betydningen automatisert. “Overskuddstiden” brukes på den menneskelige dimensjonen for å sikre solid og riktig rekruttering.

Engasjementet var stort i forsamlingen som denne medlemsmøtekvelden talte omlag 50 deltagere. Gjølme understreket at KI har både en etisk og moralsk dimensjon: Det er avgjørende at selskapet har en uttalt, forankret policy og at retningslinjene forstås og følges innen rammen av sunn fornuft. Det hersker ingen tvil om at KI har kommet for å bli. Utfordringen er å bruke KI slik at den gir en “riktig” merverdi – særlig når vi vet at KI er “overalt”, at mange jukser og at mange også tas for juks ved at “jeg fant det på nettet”.

Capus-sjefen opplyste at selskapet bruker Advokatfirmaet Føyen som har særskilt kompetanse på KI. Du kan lese mer her, om du er interessert: https://foyen.no/aktuelt/kunstig-intelligens-har-kommet-for-a-bli-hvordan-bruke-ai-lovlig/

På medlemsmøtet 27. februar var det første gang vi sparket i gang et nytt, fast innslag under medlemsmøtene: Hovedutvalg for byutvikling, samferdsel og næring er et nytt hovedutvalg i Moss. Det ledes av Høyres Gretha Kant, tidligere ordfører i Moss og dessuten æresmedlem av Moss Industri- og Næringsforening MIN. Kant vil ved inngangen til hvert medlemsmøte informere kort om “Siste nytt”.

Fra venstre: Adm. direktør Bjørn Gjølme, Capus AS. Til høyre: Gretha Kant (H), leder av Hovedutvalg for Byutvikling, samferdsel og næring. Med ryggen til: Nestleder Lillian Eriksen (FrP), Hovedutvalg for Byutvikling, samferdsel og næring. Foto: Inger Marie Spange, Storybold AS.
Fra venstre: Gretha Kant (H). Lillian Eriksen (Frp). Bjørn Gjølme, Capus AS. MIN-medlem, byråleder Trond A. Gudbransen, Leonberg Reklamebyrå AS. Benedicte Lund (MDG). Foto: Inger Marie Spange, Storybold AS.

You might be interested in …