AOF Østfold gir MIN-medlemmer et eksklusivt ledertilbud! Grip sjansen!

Kompetanserådgiver Lars Erik Hermansen i AOF Østfold holdt et strålende innlegg på MIN-møtet 19. mars om ledelse. Og det beste av alt: AOF Østfold gir nå et eksklusivt og gratis tilbud til alle medlemmer av MIN!

Dersom du er medlem av MIN, uavhengig av type medlem, har du nå muligheten til å benytte deg av følgende tilbud, om kandidaten(e) er kvalifiserte:

AOF Østfold har utviklet en kortversjon av studiet «Utøvende lederskap i praksis». Studiet består av emne 1 og 2. Deltagere må oppfylle opptakskravene til studiet.

Dersom du som leser dette, er interessert, eller har kolleger eller medarbeidere som er det, ta kontakt med ebw@mossindustriforening.no som følger opp vis-a-vis arrangøren.

Bruk denne unike muligheten som starter høsten 2024!

You might be interested in …