Inger Marie Bjerkan Spange er ny nestleder i MIN-styret – tradisjonen med kvinnelig nestleder fortsetter!

MIN-styret var samlet til sitt første styremøte siden generalforsamlingen tirsdag 23. april. Iflg. vedtektene konstituerer styret seg selv. Inger Marie Bjerkan Spange, til daglig leder av Storybold Reklamebyrå AS, ble enstemmig valgt som nestleder.

MIN-styret 2024 – 2025 er slik:

Styreleder: Karsten F. Hansen.

Nestleder: Inger Marie Bjerkan Spange.

Styremedlemmer: Janne Gjessing. Vegard Sundby. Heidi Solstad Svensen. Erik Ølstad. Dag Gløer Aarum.

Styret vedtok i styremøtet å forlenge innleieperioden til daglig leder Ellen B. Wickstrand fom 01.08.24 – 01.08.25. Fra august og ett år frem i tid er omfanget av innleid ressurs satt til 50 prosent.

You might be interested in …