Hvilket mangfold medlemmene i Moss Industri- og Næringsforening MIN representerer – denne gangen finans, Frelsesarmeens Ressurssenter på Jeløy og reklamebyrået Leonberg!

Aprilmøtet i MIN ble viet foreningens medlemmer. Det er tradisjon at ett møte hvert semester brukes til å la inviterte medlemmer presentere seg og sitt. Tirsdag 23. april var et slikt møte. Vi fikk kunnskap om:

Medlemsmøtet, som hadde 33 påmeldte deltagere hvorav 19 spiste medlemsmiddag først, startet med MIN-medlem, advokat Silja Dagenborg. Hun fortalte om utvalgsarbeidet for forenkling i offentlig sektor som hun leder i regi SMB Norge. Dagenborg oppfordret sterkt til å komme med innspill og forslag. Dagenborg kan nås her: https://nordialaw.com/no/people/silja-elisenberg-dagenborg/

Strålende foredrag av strålende medlemmer som representerer et stort og interessant mangfold blant medlemmene i Moss Industri- og Næringsforening MIN. Fra venstre: Sven G. Rambech. Trond A. Gudbrandsen. Knut Erlend Hjort-Johansen. Foto: EBW.

You might be interested in …