Velkommen til nye hjemmesider for MIN

Velkommen til nye hjemmesider for MIN

MIN Logo

Du har nå klikket deg inn på de nye hjemmesidene for Moss Industri- og Næringsforening (MIN). Her vil du finne informasjon om foreningen, hva vi arbeider for, oversikt over våre medlemmer, nytt fra medlemsbedriftene og synspunkter på aktuelle saker.

Næringslivet er krumtappen i samfunnet ved at det skaper arbeidsplasser og verdier som finansierer skoler, helsetilbud og kulturliv. Samtidig er næringslivet en deltager i samfunnslivet og må derfor tenke langsiktig og helhetlig omkring byutvikling, miljø, samferdsel og kompetanseutvikling. MIN skal være næringslivets stemme på de arenaer som åpnes for oss.

I det daglige mediebilde konkurrerer nyheter, informasjon og synspunkter fra næringslivet med en bred strøm av saker fra alle sektorer i samfunnet. Det gis naturlig nok prioritet til det som «selger». Næringslivets er ikke så godt tilpasset dette. Bedriftene er snarere preget av de mange små, gode daglige nyheter. Det er ansettelser, forfremmelser, nye oppdrag og mye annet. De negative nyhetene er oftest mer «spektakulære» sett fra medienes side; En konkurs eller en konflikt.

Selv medier som ønsker å opptre balansert vil derfor lett skape et negativt bilde av næringslivet. Ser vi også hen til at journalister gjerne har begrenset innsikt i næringsvirksomhet, vil resultatet bli at publikum og politikere sitter tilbake med et feilaktig eller mangelfullt bilde av næringslivet. Vi har ingen ambisjoner om å gå de tradisjonelle medier i næringen, men åpner våre hjemmesider for små og store nyheter, informasjon og synspunkter fra regionens næringsliv.

Widar_SalbuvikSend dine innspill til post@industriforening.no.

Velkommen til å bidra!

– Widar Salbuvik