Generalforsamling i Moss Industri- og Næringsforening

Generalforsamling i Moss Industri- og Næringsforening

Årets generalforsamling ble avholdt på Refsnes Gods tirsdag 24. februar. Hele 56 av foreningens ca. 120 medlemmer hadde funnet veien til møtet. Regnskap, budsjett, og handlingsplan ble vedtatt uten innvendinger. To nye styremedlemmer ble utnevnt, Kari Bunes (Norsk Emballasjeforening) og Erik Opperud (Aker Solutions), mens styremedlemmene Kjersti Larsen og Øyvind Stahr ble takket av fra styret. En av kveldens høydepunkter var utnevnelsen av Gunnar Laursen som æresmedlem i foreningen. Gunnar Laursen var foreningens leder i 20 år fra 1993-2013, og før dette administrerende direktør og fabrikksjef for Moss Glassverk sin plastdivisjon. Utnevnelsen av Laursen som æresmedlem var knyttet opp til hans sterke engasjement for industrien i Moss gjennom mange år. Etter middagen holdt leder av foreningen, Widar Salbuvik, en presentasjon om aktiviteten i foreningen gjennom året 2014, og delte sine vyer rundt planer og saker som foreningen jobber med fremover. Møtet ble avsluttet med et foredrag av Yngvar Trandem i Mosseregionens Næringsutvikling, hvor han redegjorde for næringsutviklingsselskapets tre industrinettnettverk og prosjektet «Rygge beredskapssenter».

Årsberetning Moss Industri og Næringsforening 2014

Presentasjon for generalforsamlingen 2014 av leder Widar Salbuvik

56 av MIN sine 120 medlemmer deltok på generalforsamlingen

56 av MIN sine 120 medlemmer deltok på generalforsamlingen

 

Styremedlem Merete Been Wilhelmsen, daglig leder Widar Salbuvik og styreleder Dag Gløer Aarum leder generalforsamlingen 2015

Styremedlem Merete Been Wilhelmsen, daglig leder Widar Salbuvik og styreleder Dag Gløer Aarum leder generalforsamlingen 2015

 

Nytt æresmedlem i Moss Industri- og Næringsforening Gunnar Laursen

Nytt æresmedlem i Moss Industri- og Næringsforening Gunnar Laursen

 

Moss Industri-og Næringsforening sine to æresmedlemmer Erik Mollatt og Gunnar Larusen

Moss Industri-og Næringsforening sine to æresmedlemmer Erik Mollatt og Gunnar Larusen

 

Æresmedlemmet Gunnar Laursen holder sin takketale

Æresmedlemmet Gunnar Laursen holder sin takketale