Wood Group tildelt stor engineeringkontrakt

Wood Group tildelt stor engineeringkontrakt

Wood Group etablerte seg for to år siden med et engineering-kontor i Møllebyen i Moss. Kontoret er en del av virksomheten som Agility Group solgte til britiske Wood Group. I Norge drives hovedkontoret i Sandefjord og avdelingene i bl.a. Moss under navnet Wood Group Mustang Norge AS.

Wood Group har på vegne av Gassco blitt tildelt en engineeringskontrakt av Statoil for modifikasjon og oppgradering av Kollsnes gassanlegg, vest for Bergen. Anslått kontraktsverdi, inkludert opsjoner og innkjøp, er mer enn NOK 500 millioner.

Kontrakten omfatter front-end engineering-design, innkjøp og ledelsesbistand for å øke anleggets kapasitet, og engineering, innkjøp og ledelsesbistand (EPma) for oppdatering av elektro-, instrument- og kontrollsystemer. Wood Group Mustang Norway startet arbeidet på prosjektet tidligere denne måned, et prosjekt som vil vare ut 2017.

Anlegget på Kollsnes behandler naturgass fra Troll-, Kvitebjørn- og Visund-feltene i Nordsjøen og dekker i dag nesten 40% av norske gassleveranser. Disse modifikasjonene vil øke anleggets kapasitet for å kunne møte økt produksjon fra Kvitebjørn-plattformen i Nordsjøen. Når modifikasjonene er ferdigstilt, vil Kollsnes-anlegget bli en av de største gassanlegg i verden, med en kapasitet på 144,5 millioner m3 gass per dag, og vil kunne dekke Statoils forpliktelser om gassleveranser til Europa.

“Wood Group Mustangs ekspertise innen onshore engineering, kombinert med vår kunnskap og erfaring med Statoil, gjør oss i stand til å levere en konkurransedyktig teknisk løsning for Kollsnes-anlegget”, forklarer Otto Søberg, president i Wood Group Mustang Norway.

Kollsnes-anlegget er eid av Gassled, Gassco er operatør, og Statoil er leverandør av tekniske tjenester.